Ordet Demokrati skrivet på ett papper.
Föreningen arbetar för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten.

Offensiv Folkbildning

Föreningen Offensiv Folkbildning har målsättningen "att arbeta för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten samt främja samarbete med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle".
Uppdaterad: 2 december 2022

Föreningen har på olika sätt under åren deltagit aktivt i folkbildningsdebatten runt om i landet, bl.a. genom intervjuer, temadagar, workshops och föreläsningar.

Årliga riksträffar har arrangerats med teman bl.a. kring t ex #metoo och om hur folkhögskolorna kan vara en kraft mot klimatförändringarna.

Webbinarier

Under 2020 har två webbinarier hållits: 12/5 Efter Corona- hur kan folkbildningen bidra till ett hållbart samhälle? och 28/9 Folkbildning för en medmänsklig migrationspolitik.

Planen är att organisera fler webbinarier under hösten och en större klimat-träff under våren 2021. Våra arrangemang vänder sig både till personal och deltagare.

Kontakt

Är du intresserad av att engagera dig eller veta mer?

Mejla info@offensivfolkbildning.se och följ oss gärna på Facebook och vår hemsida www.offensivfolkbildning.se.