Deltagare vid konferens den 6-7 februari 2020 på Wendelsbergs folkhögskola
Vid en konferens våren 2020 togs beslutet att skapa en förening för folkhögskolor som arbetar med lärarassistentutbildning i Sverige.

FLiS - Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan

Under de senaste åren har allt fler folkhögskolor startat utbildningar för lärarassistenter. Idag finns ett trettiotal folkhögskolor som erbjuder en ettårig yrkesutbildning.
Uppdaterad: 6 februari 2023

Gemensamt nätverk

Hösten 2019 började folkhögskolorna gemensamt arbeta för att i ett gemensamt nätverk hitta former för att kvalitetssäkra utbildningen. Under våren 2020 genomfördes två konferenser där skolorna beslutade att ta fram ett gemensamt ramverk för utbildningarna och skapa en förening för att samordna sig.

I ramverket finns både gemensamma grunder och möjligheter till profilering för den enskilda folkhögskolan. I arbetet framkommer att det är stora likheter mellan utbildningarna på de flesta folkhögskolor.

Arbetet leds av en Interimistisk styrgrupp och en Ramverksgrupp som arbetar med ramverket (innehåll, omfattning och nivå).

Förening bildas

Vid en konferens i oktober 2020 fastställdes stadgar, medlemsavgift och styrelse för föreningen. Vi kommer också att tillsammans diskutera och fastställa utbildningens utbildningsplan som ett ramverk i relation till det efterfrågade SEQF 5 nivån. 

Kontakt

Har du frågor eller vill meddela något? Kontakta Ulrika Knutsson: ulrika.knutsson@gmail.com, 070-640 84 52.

Läs mer på föreningens webbplats >