Deltagare vid journalistutbildning på folkhögskola.
Journalistnätverket vill ge möjlighet till inspiration och kunskapsutbyte.

Folkhögskolornas journalistnätverk

Sedan några år finns det ett löst sammansatt nätverk för journalistutbildningar på folkhögskolor.
Uppdaterad: 18 augusti 2022

Vi vill inom detta nätverk ge en möjlighet till inspiration och kunskapsutbyte. Allt för att stärka och utveckla folkhögskolan som ett tydligt och självklart alternativ för de som vill utbilda sig till journalist.

Kontakt

Ulf Svenning
Linjeledare Journalistlinjen
Skurups folkhögskola
0411-55 89 05
ulf.svenning@skurupsfolkhogskola.se