Föreningen BALSAM

BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av socialpedagogiska yrkesutbildningar på folkhögskolor.
Uppdaterad: 2 december 2022

 

Om föreningen

Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning.

Här kan du se en karta med alla medverkande folkhögskolor (pdf) >

Erfarenhetsutbyte

Vi träffas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och framtidsblick. Vi är en referenspartner och remissinstans till olika myndigheter såsom Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Myndigheten för yrkeshögskolan när det handlar om vuxenutbildning, yrkesutbildningar och kompetensmål för personal inom vård och omsorg. 

Läs mer på föreningens webbplats socialpedagog.nu >