Välkommen till vår blogg!

Uppdaterad: 1 oktober 2021

Hej!

Välkommen till vår blogg för projektet Min story - Vår agenda!

Vi gissar att du som läser antingen är en deltagare eller pedagog på en folkhögskola, eller en person som arbetar med ungdom- och demokratifrågor på andra sätt.
Oavsett vem du är så är vi glada att du hittat hit!

I Min story - Vår agenda ska vi arbeta med att lyfta unga deltagares egna berättelser och erfarenheter.
Genom att tillsammans utforska och hitta nya sätt för att skapa engagemang och hitta drivkrafter till förändringsarbete skapar vi även nya metoder för att arbeta med Agenda 2030.

De globala hållbarhetsmålen kan kännas stora och abstrakta vid första anblick. Genom att bryta ner målen till något mer greppbart är förhoppningen att deltagarna i projektet ska känna av att vi alla är del av ett större sammanhang och att man kan arbeta med de globala målen i både stort och smått. Men hur vi kommer dit är ett arbete som sker helt och hållet tillsammans med deltagarna!

Vi som arbetar i projektet heter Elin Bonnier och Nelly Bachner.
Hoppas du vill följa med på vår projektresa tillsammans med våra samarbetsskolor och deltagare!

/Elin och Nelly