Om metodbanken

Varför en metodbank?

Jag-vi-världenmetoden har under två år utvecklats som en del av det arvsfondsfinansierade projektet "Min  story - vår agenda". Under arbetets gång har vi arbetat fram och testat en mängd olika övningar och workshops för att hitta och dela sin egen berättelse, skapa engagemang och driva egna förändringsarbeten. Genom att skapa den här metodbanken är vår förhoppning att vi kan sprida arbetet till andra skolor och möjliggöra för många fler att få prova på jag-vi-världenmetoden. 

Hur använder jag metodbanken?

Metodbanken är utformad utefter Jag-vi-världenmetodens tre olika delar.
Varje del innehåller övningar och lektionsupplägg kopplade till antingen berättande, Globala målen eller förändringsarbete. Vid vissa övningar och lektionsupplägg kommer du också kunna ta del av skolornas egna varianter. Pedagogerna har i många fall justerat och vidareutvecklat övningar för att det ska passa just deras upplägg och deras grupp. Det har varit en viktig del av metodutvecklingen. Tanken är att du som pedagog ska kunna använda dig av övningarna precis som de är, eller använda de som inspiration för att skapa ditt eget upplägg. Låt kreativiteten flöda!

Hur engagemangsresan genomförts och hur mycket tid per vecka som lagts på arbetet har även det sett väldigt olika ut i skolorna som utvecklat metoden. Vissa skolor har lagt Jag-vi-världenarbetet som en egen kurs, andra har låtit det bli en del av till exempel samhällskunskapen. Här finns inget rätt eller fel utan det gäller att varje skola hittar ett sätt som fungerar för dem. 

Skynda långsamt!

Det är viktigt att inte hasta igenom Jag-vi-världen, låt det ta den tid det tar för deltagarna att landa i de olika delarna av metoden. För vissa tar det lång tid att till exempel hitta sin egen berättelse och förstå vad engagemang kan vara och för andra kan det vara mer utmanande att komma igång med förändringsarbetet. Under vissa delar av metoden finns många olika övningar att testa på. Låt gärna deltagarna vara med och bestämma vilka övningar och arbetssätt ni ska prova på.

Att genomföra hela engagemangsresan i den takt som den är utvecklad tar ungefär ett läsår.

Hur börjar jag?

Metodbankens övningar tar avstamp i den egna berättelsen, går sedan vidare till övningar kring Globala målen för att slutligen gå in i den tredje delen som handlar om deltagarnas egna förändringsarbeten. Vid varje övning i metodbanken finns även förslag på vilken övning som passar bra att fortsätta med. 

Innan ni sätter igång med övningar kring den egna berättelsen är det bra om ni i klassen bildar er en gemensam uppfattning av vad Jag-vi-världenmetoden går ut på. Det kan göras på många olika sätt och kan exempelvis vara att: 

  • Presentera metodbanken för deltagarna
  • Brainstorma tillsammans om vad engagemang kan vara
  • Berätta om Jag-vi-världenmetodens olika delar
  • Skapa ett tryggt rum genom att ta fram gemensamma förhållningsregler att ha i klassrummet

 

Måste jag göra alla övningar i en speciell ordning?

Nej, det måste du inte. Som pedagog kan du själv välja ditt eget upplägg och hur och vilka övningar du vill använda i din klass. Metoden bygger på att du som pedagog arbetar kreativt med övningarna så att det ska passa din grupp och dina deltagares förutsättningar.

 

Metodbankens innehåll

FSO_1_Jag_RGB.pngDel ett handlar om berättelser och det egna engagemanget. Här hittar du övningar som kretsar kring storytelling och utmanar deltagaren att utforska sin egen historia.

 

FSO_2_Vi_RGB.pngDel två fokuserar på de globala målen. Syftet med övningarna i denna modul är delvis att öka kunskapen om Agenda 2030 men faktiskt inte främst. Eftersom jag-vi-världen metoden utgår från det egna och det personliga handlar de flesta övningar i del två om att deltagarna ska koppla ihop sina egna erfarenheter med de globala målen. Här får deltagaren chans att fundera över vad de olika målen innebär, upptäcka att många mål är sammankopplade med varandra och reflektera över vilka mål deltagaren själv är extra intresserad av att arbeta vidare med. Utifrån vad deltagaren och gruppen kommer fram till kan de välja att fördjupa sina kunskaper i de mål som känns relevanta för dem.

I del två finns också en del material och tips som handlar om möten mellan deltagare och skolöverskridande samarbeten.

 

FSO_3_Världen_RGB.pngDel tre är den sista delen i engagemangsresan. Deltagarna utgår från arbetet med den egna berättelsen och de globala målen och vidareutvecklar sitt engagemang/sin hjärtefråga till ett konkret förändringsarbete. Storleken på projektet spelar mindre roll utan syftet är att deltagaren ska gå från ord till handling och få chansen att inom skolans ramar testa att driva projekt och skapa förändring. Detta kan göras enskilt eller i grupp och kan utformas på många olika sätt. Materialet du hittar här kretsar främst kring hur pedagogen kan stötta deltagarna i det här arbetet utan att för den delen ta över och styra deltagarna. Övningarna handlar om hur pedagogen kan ge över makten till deltagarna.

Det finns också flera mallar att utgå ifrån när deltagarna ska planera sina förändringsarbeten.

 

Utöver övningar och lektionsupplägg finns flera korta filmer och texter med deltagares, pedagogers och rektorers egna reflektioner kring olika delar av Jag-vi-världenmetoden och projektet Min story - Vår agenda i sin helhet.

 

Lanseringwebbinarium

Den 1 mars hölls ett webbinarium i samband med lanseringen av metodbanken. 
Se webbinariet i efterhand här:

Uppdaterad: 17 mars 2023