Avslutande övningar

Här kommer det snart info och metodmaterial om hur du kan avsluta arbetet med jag-vi-världenmetoden i klassrummet. 

Övningarna kommer fokusera på hur deltagarna kan ta med sig sitt engagemang och föra över det till livet utanför skolan. 

Uppdaterad: 1 mars 2023