Två lärare sökes till Folkhögskolan Gyllenhusets allmänna kurs

Gyllenhusets folkhögskoleförening hoppas att från januari 2021 kunna bli en självständig folkhögskola. Under förutsättning av ett positivt svar från Folkbildningsrådet så kommer folkhögskolan att rekrytera två lärare till Allmän kurs.
Uppdaterad: 13 oktober 2020

Gyllenhusets folkhögskoleförening är en ideell förening som i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola, Fontänhuset Göteborg samt övriga medlemmar i föreningen bedrivit en försöksverksamhet under åren 2018-2020.

Målet är att från och med januari 2021 bli en självständig folkhögskola. Ansökan om detta sändes till Folkbildningsrådet i februari. Besked väntas i mitten av november. Under förutsättning att vi får ett positivt svar från Folkbildningsrådet så kommer vi att rekrytera två stycken lärare.

Vår folkhögskoleverksamhet vänder sig till personer som på grund av psykisk ohälsa är i behov av anpassade resurser för att genomföra sina studier. Detta innebär exempelvis:

  • att man studerar i sin egen takt utifrån vad man mäktar med
  • att man tillsammans med lärare och studierektor utarbetar en individuell studieplan
  • att skolan erbjuder stöd och extra resurser för att kursdeltagaren skall lyckas nå sina mål

Gyllenhuset erbjuder idag två allmänna kurser, samt i samarbete med Fontänhusen i Göteborg, Stockholm, Örebro och Malmö särskilda kurser för deras medlemmar.

Vi söker dig som förutom att du är pedagog även har kunskap och insikt i vad det innebär att leva med psykisk ohälsa. Du har stort tålamod, är flexibel och inriktad på att pröva nya metoder för att skapa en skola som kan bidra till att vår målgrupp når sina mål och kan reintegreras i samhället och få samma möjligheter som andra att studera eller få ett arbete.

Det är också önskvärt att du har en bred kompetens och kan undervisa i fler ämnen samt arbeta temainriktat med integrerade studieplaner.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Folkhögskolelärarutbildning är meriterande.

För information om verksamheten, kontakta Marianne Lööf via e-post, marianne.loof@vsaf.nu, eller telefon, 0734-091032.

Tillträdesdag efter överenskommelse.

Tjänsterna är lokaliserade till Göteborg.

Du skickar din ansökan via e-post till marianne.loof@vsaf.nu

Eller postgång till: Gyllenhuset, Andra Långgatan 29, 413 28 Göteborg.

Märk ämnesraden eller brevet med: lärare

Sista ansökningsdag den 27 oktober.

Före ytterligare information kontakta Marianne Lööf, samordnare, på 0734-091032 eller vår ordförande Marie Hagström på 0705-122518.