Lärare/linjeansvarig till socialpedagogutbildningen på Stensunds folkhögskola

Brinner du för socialt arbetet och utbildning? Har du högskoleutbildning och gedigen erfarenhet inom detta område? Vill du bli en viktig del av vårt team på Stensunds Folkhögskola? Vi söker nu dig som kan axla ansvaret som Linjeansvarig och undervisande lärare på vår Socialpedagogutbildning. Ansök senast den 30 juni.
Uppdaterad: 26 april 2023

Socialpedagogutbildningen är en tvåårig utbildning med bredd för socialt arbete med olika målgrupper som t.ex. beroendeproblematik och behandling eller i elevården i skolor. I socialpedagogutbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling för att på ett respektfullt och dynamiskt sätt kunna möta människor i kris. Utbildningen utgår från sju huvudsakliga block; teoretiska grunder, etik, samhället och det sociala arbetets organisation, målgrupper, metoder och förhållningssätt, personlig/professionell utveckling, yrkeskunskaper. Du undervisar i moment inom dessa block.

På vår hemsida finns mer information om utbildningen samt mer detaljerad kursplan över de olika momenten.

Stensunds Folkhögskola tillhör Balsam som är folkhögskolornas gemensamma branschråd för socialpedagogutbildning.

Om dig

Som lärare på Stensund är du en del av hela skolsamhället med de aktiviteter som bygger gemenskap och trygghet. Du planerar självständigt kursinnehåll utifrån kursplanen men samarbetar också nära med andra lärare. Du arbetar mot folkbildningens och folkhögskolans mål och med det förhållningssätt detta innebär. Som lärare på socialpedagogutbildningen arbetar du processinriktat så att teori och praktik hänger samman – genom både övningar i skolmiljön och genom stöd under praktikterminen. I det team av lärare som ansvarar för utbildningen, följer ni deltagarnas utbildning och utveckling.

Krav

  • Högskoleutbildning minst 180 hp inom socialt/psykosocialt arbete, t ex socionom, beteendevetare, socialpedagog etc
  • Gedigen erfarenhet av socialt arbete, t ex missbruksvård, barn och familj, öppenvård, HVB, skolans elevhälsa etc
  • God kännedom om socialtjänsten och de lagar och förordningar som styr
  • Erfarenhet av att arbeta med grupper

Meriterande

  • Handledarutbildning eller annan utbildning med fokus på att leda grupper i utveckling
  • Vidareutbildning inom systemteori, familjeterapi, KBT, anknytningsteori, mentalisering etc
  • Erfarenhet av liknande pedagogiskt arbete
  • Folkhögskollärarexamen

Kontakt och ansökan

Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan senast den 30 juni via tjänsten Noor Jobs.

Vid frågor kontakta Petra Fasth, rektor på Stensunds folkhögskola. E-post: petra.fasth@stensund.se