Lärare till Sankt Ignatios folkhögskola

Vi söker nu en lärare på halvtid till vår verksamhet i Sundsvall för att undervisa i de allmänna ämnena, men främst i matematik. Förutom undervisning kommer det du att ingår i ett team som skall upp och forma en ny verksamhet med inriktning mot målgruppen i Eritreansk-Ortodoxa kyrkan.
Uppdaterad: 11 november 2020

Om jobbet

På vår folkhögskola vill vi nu utveckla verksamheten både för integration och teologi genom att starta profilkursen allmän kurs med Tewahedoprofil i Sundsvall. Halva tiden utgörs av allmänna ämnen och den andra halvan av profilämnen.

Den här utbildningen kan vara de två första åren på en prästs, marigeta eller zemalärares utbildning inom den Eritreansk-Ortodoxa kyrkan och där de allmänna ämnena kommer att kombineras med ämnen som Eritreansk-Ortodoxa kyrkans teologi och tradition samt geeze.

Vi söker nu en lärare på halvtid till vår verksamhet i Sundsvall för att undervisa i de allmänna ämnena, men främst i matematik. Förutom undervisning kommer det du att ingår i ett team som skall upp och forma en ny verksamhet med inriktning mot målgruppen i Eritreansk-Ortodoxa kyrkan.

Du kommer att tillsammans med lärare i profilämnena bilda ett lokalt team i Sundsvall, men du kan också förväntas ha online-lektioner med deltagare från de andra orterna, samt delta på de personaldagar och liknande i Södertälje.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har en folkhögskollärarexamen eller annan utbildning som kan vara relevant för uppgiften. Du har flera års erfarenhet av att undervisa i matematik. Gärna upp till matematik 3 på gymnasienivå samt har undervisat i ämnet online.

Du är engagerad, flexibel och kreativ i ditt tänkande kring undervisningen och undervisningssituationen.

Du har ett tydligt fokus på deltagaren där du ser att bildning som en mänsklig rättighet och drivs av att se deltagaren utvecklas från den nivå han eller hon befinner sig på.

Du trivs med att arbeta i arbetslag och är beredd på att bidra till ett gemensamt pedagogiskt arbete.

Det är meriterande att du kan tigrinja och är bekant med målgruppen för kursverksamheten.

Meriterande är också goda kunskaper i engelska.

Om tjänsten

Anställningsvillkor: Sex månader eller längre. Tjänsten kan komma att övergå tillsvidareanställning från höstterminen 2021. Tillträde 1 januari 2021. Tjänsten är villkorad av att kursverksamheten kommer igång som planerat.

Ansökan och villkor

Ansökningar hanteras löpande så skicka din ansökan snarast med CV och ett personligt brev till daniel.ohrvall@sanktignatios.org.

Om arbetsgivaren

Sankt Ignatios folkhögskola har sedan 2016 varit en egen folkhögskola. Huvudman är Stiftelsen Sankt Ignatios, som består av representanter för de ortodoxa kyrkorna i Sverige med syftet är att bedriva bildning som stödjer utvecklingen av dessa kyrkor i Sverige och Europa.

Stiftelsen samarbetar också om avdelningen Östkyrkliga studier på Enskilda Högskolan Stockholm vilket gör att Sankt Ignatios idag kan erbjuda kursverksamhet från tidiga insatser för asylsökande till forskarutbildning. Vi gör detta genom tre skolformer, folkhögskola, högskola och college. Det senare är en kombination av både folkhögskole- och högskolestudier.

I dag är vi en av de större folkhögskolorna med runt 400 studerande och bedriver kursverksamhet inom ledarskap och teologi samt i grund- och gymnasieskolans allmänna ämnen. Vår verksamhet utgår från Södertälje men bedriver även verksamhet i Huddinge och Sundsvall.

Flera av de ortodoxa kyrkorna befinner sig i en etableringssituation i Sverige och många av dess medlemmar har flytt till eller invandrat till Sverige. Att verka för integrering ligger därför i vårt intresse, oberoende av konfession.

Kontakt

Facklig representant
Joachim Främberg
joachim.framberg@sanktignatios.org
070-971 18 56

Verksamhetschef
Daniel Öhrvall
daniel.ohrvall@sanktignatios.org
076-043 63 89