Kursledare till Scenkonstskolan på Ölands folkhögskola

Som kursansvarig för Scenkonstskolan på Ölands folkhögskola har du stor frihet att själv styra över innehåll och genomförande av din kurs. Ansök senast den 31 augusti.
Uppdaterad: 29 juni 2020

Om jobbet

Du formulerar kursplan, organiserar kursen och engagerar gästlärare och är ansvarig för audition och rekrytering av nya deltagare till kursen. Du har stort förtroende från huvudman och skolledning och därför möjligheten att driva Scenkonstskolan självständigt utifrån dina idéer om hur en bra förberedande scenkonstutbildning ska vara. Du ingår i ett sammanhang, folkbildningen, som sätter värden som demokrati, jämlikhet, jämställdhet, bildning och kultur högt.

Arbetet som kursansvarig på Ölands folkhögskola ger dig samtidigt möjlighet att fortsätta vara engagerad och verka inom din profession. I tjänsten ingår även gemensamt arbete med att tillsammans med dina kollegor och andra medarbetare på skolan genomföra, utveckla och utvärdera hela skolans arbete.

Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Önskar du arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats och/eller ort. 

Vi söker

Vi söker dig som har väldokumenterad utbildning och erfarenhet inom scenkonstområdet som skådespelare, regissör, dramatiker, scenograf eller annat. Det är en fördel om du har bredd i ditt kunnande inom scenkonstområdet men naturligtvis också spets.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete Du kan leda, motivera och skapa engagemang så andra ges förutsättningar att lyckas. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter utan att förlora dina egna visioner Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är en fördel om du är van i digitala miljöer vad gäller t.ex. grafisk formgivning och har elementära kunskaper vad gäller ljud- och ljusteknik men detta är inte ett krav.

Vi vill att du omfattar folkhögskolans värdegrund där deltagaren och hens utveckling och erfarenheter står i centrum och att du har en pedagogisk vilja och en idé hur just du vill att en utbildning ska utformas och bedrivas.

Tillträde ht 2021 med medverkan i planering, audition etc. under våren 2021.

Ansökan

Ansök senast 31 augusti. Ange referens 2020/327 i din ansökan. 

Ansök via arbetsgivarens webbplats >

Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.

Om anställningen

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Anställningsvillkor: 65%, tillsvidareanställning
Tillträde: 2021-08-09
Arbetsplatsen ligger i kommunen Mörbylånga i Kalmar län.

Vår arbetsplats

Ölands folkhögskola har en stark profil mot konstnärliga uttrycksformer. Vi har allmänna kurser med inriktningarna hälsa, film och bild samt allmän kurs fördjupning och allmän kurs svenska som andraspråk. Vi har också profilkurser inom hållbarhet, design, dokumentärfilm, konst, scenkonst, skrivande och för seniorer samt ett stort utbud av sommarkurser. Skolan har 230 deltagare. Internatet har plats för drygt 100 boende.

Vi är en dynamisk arbetsplats. Vi är 57 tillsvidareanställda varav 34 är lärare. Vi engagerar även ett 90 tal gästlärare varje läsår. Vi lägger stor vikt i att möta våra deltagare där de är och utgå från varje deltagares förutsättningar. Alla medarbetare har stort inflytande över planering och utförande av sina respektive arbetsuppgifter. Vi har låg personalomsättning men är just nu inne i ett pågående rekryteringsarbete där vi ersätter medarbetare som går i pension eller som i fallet är med Scenkonstskolan går vidare mot nya uppgifter.

https://olandsfolkhogskola.se/om-skolan/jobba-hos-oss/

Region Kalmar län driver fyra folkhögskolor: Gamleby, Högalid, Vimmerby och Öland. Folkhögskolorna ingår tillsammans med Regionbiblioteket i verksamhetsområdet Bildning i den Regionala utvecklingsförvaltningen.

Vi är en del av Region Kalmar län, som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Här finns totalt 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.

Kontaktpersoner

Åke Holm
0485-56 44 05

Fackliga kontaktpersoner

Lena Svensson, Förbundet folkhögskollärarna
0485-56 44 45