Handläggare studieförbundsfrågor till Folkbildningsrådet

Du bör ha erfarenhet från det civila samhället och en bred kunskap om folkbildningens pedagogik, människosyn, livslångt lärande eller demokratifrågor. Ansök senast den 31 maj.
Uppdaterad: 9 maj 2023

Folkbildningsrådet skapar förutsättningar för en fri och självständig folkbildning som svarar mot individens och samhällets behov. Det gör vi genom att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund samt följa deras verksamheter. Vår vision är kunskap, bildning och handlingskraft i hela samhället.

Just nu arbetar vi med att utveckla bidragssystemet för studieförbund och förstärker därför vårt kansli. Vi söker handläggare till studieförbundsgruppen.

Det här är ditt uppdrag

Du arbetar brett när det gäller statsbidrag till studieförbund. Du bidrar till utvecklingen av Folkbildningsrådets ramverk för statsbidrag till studieförbunden, fördelning av statsbidrag och uppföljning. I tjänsten ingår också att planera och genomföra möten, utbildningar samt konferenser. Du samverkar med företrädare för studieförbund, myndigheter, kommuner och andra organisationer och besvarar deras frågor. Eftersom vi arbetar med att utveckla systemet för statsbidrag till studieförbund är många av uppgifterna utvecklingsinriktade.

Du arbetar självständigt och i nära samarbete med andra medarbetare på Folkbildningsrådet. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering på Folkbildningsrådets kansli.

Det här söker vi hos dig

För att göra ett bra jobb hos oss och för att trivas tror vi att du har:

  • Erfarenhet från arbete eller styrelse för organisationer i det civila samhället: studieförbund, folkhögskolor, paraplyorganisationer, politiska organisationer eller andra ideella organisationer.
  • Bred kunskap om folkbildningens pedagogik, människosyn, livslångt lärande eller demokratifrågor. Förståelse för studieförbundens olika historia, profil, särart och organisering.
  • Erfarenhet av att arbeta med till exempel kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar samt intern styrning och kontroll.
  • Ett uthålligt, process- och relationsinriktat arbetssätt.

Det här erbjuder vi

Vi erbjuder en spännande roll i en organisation som arbetar med att främja folkbildningen och bidra till utveckling för alla människor. Hos oss kommer du att arbeta med vår samtids kanske viktigaste frågor. Vår arbetsmiljö präglas av en välkomnande atmosfär och ett högt engagemang för verksamheten och dess syfte. Vi arbetar med ett aktivt medarbetarskap. Folkbildningsrådet vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vi tillämpar förtroendearbetstid och har en policy för arbete på distans. Vi har friskvårdsförmån och företagshälsovård. Vi är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och har kollektivavtal med Unionen. Kontoret finns på Ringvägen 100 i Stockholm.

Ansökan

Välkommen att visa intresse för tjänsten genom att svara på några frågor om varför du vill bli vår nya handläggare och registrera ditt CV senast den 31 maj 2023.

Gör din ansökan så snart som möjligt då vi gör urval och intervjuer löpande.

Referensnummer 2023/2.

Ansök via rekryteringstjänsten Varbi, klicka här.

Om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Löneform: Månadslön
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm

Kontakt

Morgan Öberg, chef studieförbundsgruppen, 0790-68 58 80

Lotta Ragelius, personalansvarig, 08-412 48 08

Facklig företrädare

Johanna Winbladh, 08-412 48 16