Konferens

Yrkesutbildningar på folkhögskola

En nationell konferens med fokus på yrkesutbildningar på folkhögskola. Främst för dig som i ditt uppdrag på folkhögskola arbetar just med yrkesutbildningar som rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare.
Uppdaterad: 18 maj 2021

Konferensen erbjöd omvärldsbevakning, föreläsningar samt erfarenhetsutbyten och workshops. Filippa Morfiadakis ledde dagen som samtalsledare och moderator.

Illustration över dagen

Under dagen ritade illustratören Karin Grönberg live fram denna illustration över det som togs upp.

Ladda hem illustrationen som högupplöst pdf här >

Program och filmer från dagen

09.00 Varmt välkomna till konferensen!
Nationell överblick: Yrkesutbildning på folkhögskola idag – hur ser det ut? 

Medverkande: Magnus Wetterberg, Jan Jonsson och Gabriel Kasto från Folkbildningsrådet samt Emil Alm, rektor på Värnamo folkhögskola.

09.30 Yrkesutbildning och kvalitetssäkring – hur gör vi?
Förmiddagens tema fokuserar på begreppen mätbarhet och kvalitet och hur vi kan förstå detta utifrån folkhögskola som utbildningsform. Temat kommer att belysas dels utifrån olika perspektiv såsom yrkesdidaktik, validering och Myndigheten för yrkeshögskolans redskap för självskattning.

Validering i folkhögskolan

Medverkande: Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Kvalitet i YH-utbildning

Medverkande: Jonas Svensson, utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

10.00 Workshop – gruppdiskussion och samtal utifrån ovanstående tema

11.00 Paus 15 minuter

11.15 Återsamling och återkoppling utifrån samtalsgrupperna.

12.00 Lunch

13.00 Yrkesutbildning på folkhögskola – omvärld och framtid
Eftermiddagens tema inriktar sig på folkhögskolans yrkesutbildningar i relation till omvärlden och framtiden. Vilken betydelse och roll har folkhögskolans yrkesutbildningar idag? Hur synliggörs/erkänns folkhögskolans yrkesutbildningar gentemot det omgivande samhället? Hur kan vi arbeta för att stärka dess betydelse och roll framgent? Temat kommer att åskådliggöras utifrån verksamhetsnära exempel från Skåne samt SeQF och ansökan om inplacering av kvalifikationer.

Skånes folkhögskolor i samverkan

Medverkande: Ulrika Gleisner, rektor Eslövs folkhögskola och Johnny Nilsson, koordinator Skåne folkhögskolor i samverkan.

SeQF och ansökning om inplacering av kvalifikationer

Medverkande: Kerstin Littke, nationell samordnare, föredrar om SeQF och ansökning om inplacering av kvalifikationer.

13.30 Workshop – gruppdiskussion och samtal utifrån eftermiddagens tema

14.10 Återsamling och återkoppling utifrån gruppdiskussioner

14.40 Samtal och reflektioner kring dagen

Medverkande: Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet.

15.00 Konferensen är slut.

Kontakt

Vid frågor kontakta Ulrika Gleisner eller Ambika Hansell Ek.