Konferens 21-22 okt

Vestlunddagarna 2021

Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas? Om detta och folkbildningens roll, betydelse och ansvar behöver vi samtala.
Uppdaterad: 4 juni 2021

Vestlunddagarna 2021

Målgrupp:

Personal på folkhögskola

Tid:

Torsdag den 21 oktober kl 10.00 (kaffe från 09.30) - fredag den 22 oktober kl 15.00.

Plats:

Sigtuna folkhögskola

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 15 september 2021.

Anmäl dig här

DEMOKRATISERA DEMOKRATIN

Bilder av makt och maktlöshet

Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället

Världen befinner sig just nu i stor omvandling. Pandemin och klimatkrisen kräver förändringar på alla nivåer i samhället. Samtidigt ifrågasätts och hotas de demokratiska principerna och institutionerna i flera länder.

Under 2020 och 2021 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.

Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Om detta och folkbildningens roll, betydelse och ansvar behöver vi samtala.

Program och praktisk information (pdf) > 

www.vestlunddagarna.org >

Kontakt

För ytterligare information se www.vestlunddagarna.org eller kontakta Anne-Marie Karlsson, 070-384 22 08 eller amikarlsson54@gmail.com.