Konferens

Vägledardagen KTH 2021

Inbjudan till Studie- och yrkesvägledare. Välkommen till KTH:s Vägledardag. Dagen vänder sig till dig som arbetar som Studie- och yrkesvägledare på gymnasial nivå. Temat är ”Alternativa vägar att ta sig in på KTH”.
Uppdaterad: 28 februari 2021

Vid eventuella ändringar i schemat publiceras dessa på hemsidan >

SCHEMA

09.00-09.10 Välkommen till KTH

09.10-09:50 Tekniskt basår/bastermin på KTH
Presentationer av programansvarig och student.

09:50-10.00 PAUS

10.00-11.00 Öppen ingång högskoleingenjör ”teknik och ekonomi” och Öppen ingång civilingenjör på KTH. Presentationer av programansvariga och studenter.

11.00-11.10 PAUS

11.10-12.00 UHR och Antagningen KTH
Presentationer av antagningshandläggare. Urvalsgrupper t.ex. högskoleprovet och behörigheter, nyheter. ”Byte” av program, reservplats och reell kompetens mm.

12:00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Ma/Fysik provet
Presentation av biträdande professor i matematik på Chalmers.

13.20-13.45 Arkitektprovet
Presentation av koordinatorn för arkitektprovet och student.

13.45-14.00 Funka KTH
Presentation av funkasamordnare. Kompensatoriskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar.

14.00 Slut för dagen

Kontakt

Therese Broström och Patrick Hallqvist, Centrala Studie – och karriärvägledningen KTH.

Arrangör

Centrala Studie – och karriärvägledningen KTH