Fortbildning 28 jan-11 feb

Introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer 2021

Välkommen till årets introduktionskurs för nya rektorer och nya biträdande rektorer på folkhögskola. Kursen genomförs helt online vid tre halvdagar under januari och februari.
Uppdaterad: 22 januari 2021

Introduktionskurs för nya rektorer

Målgrupp:

Bitr. Rektorer, Rektorer

Tid:

Kl 09-12 den 28 januari, den 4 februari och den 11 februari 2021

Plats:

Online

Anmälan:

Inbjudan har skickats till alla folkhögskolor. Anmälan är stängd.

Folkbildningsrådet (FBR) arrangerar årligen tillsammans med Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) samt medlemsorganisationerna, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och de Offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation (OFI) en introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer.

Introduktion och utbyten

I vanliga fall brukar kursen ges som en tvådagarsutbildning på plats i Stockholm men på grund av pågående pandemi kommer upplägget 2021 genomföras helt på distans.

Kursen mål är att ge en gedigen introduktion till folkhögskoleuppdraget samt presentera Folkbildningsrådet och folkhögskolornas egna organisationer FSO, RIO och OFI, med deras respektive uppdrag och verksamhet.

Kursen kommer också att ge goda möjligheter till att träffa nya kollegor, diskutera aktuella frågor samt skapa nätverk.

Tre halvdagar online

Årets kurs kommer att delas upp i tre fristående block och genomförs online vid tre torsdagar under januari och februari 2021:

- torsdag den 28 januari kl 9.00-12.00

- torsdag den 4 februari kl 9.00-12.00

- torsdag den 11 februari kl 9.00-12.00

Under varje kurstillfälle kommer nya teman att behandlas – mer information om innehåll kommer under januari 2021.

Inför kurstillfällena kommer aktuellt material och frågeställningar distribueras till deltagarna – materialet kommer att vara både skriftligt och förinspelat.

Utifrån inkomna anmälningar kommer vi att skapa mindre arbetsgrupper som håller ihop under hela utbildningen och som även kommer att ha viss kontakt – och utföra visst arbete - mellan träffarna.

Anmälan

Inbjudan med anmälningslänk skickas till alla folkhögskolor. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan en ersättare anmälas.

Introduktionskursen är kostnadsfri.

Anmäl dig senast den 21 december 2020. Välkomna!

Kontakt

Jan Jonsson
Handläggare folkhögskolefrågor
Folkbildningsrådet
08-412 48 04
jan.jonsson@folkbildningsradet.se