Utbildning

Introduktionskurs för nya rektorer

30-31 januari 2020 genomfördes två dagars introduktionskurs för nya rektorer och nya biträdande rektorer på folkhögskola.
Uppdaterad: 14 februari 2020

Kursen gav en introduktion till Folkhögskolornas serviceorganisations och Folkbildningsrådets uppdrag och verksamhet.

Nedan finns programmet för båda dagarna med klickbara länkar till respektive presentation. 

Program torsdag 30 januari 2020

Folkbildningsrådet

09.30
Introduktion, Magnus Wetterberg
10.00
Folkbildningspolitiskt perspektiv, Anna-Carin Bylund
10.30
Allmänt om folkhögskolan och statsbidrag till folkhögskolan, Veronica Kennett
11.15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Anna Larsson, Amanda Lindqvist, SPSM
12.00 Lunch
13.00
Folkhögskolan som utbildningsformAnna-Carin Bylund
Folkhögskolans kurser, behörigheter och studieomdöme, Lars Tengberg
Uppföljning av folkhögskolornas verksamhet, Ingela Johansson
Folkbildningsrådets avvikelsehantering, Anna Medin
14.15 Kaffepaus
16.00 
Insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen och Svenska från dag ett
, Golnar Bahar, Maria Sundbom Ressaissi
17.00
Avslutning med mingel på Folkbildningsrådet 

Program fredag 31 januari 2020

08.30
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, Gerhard Holmgren
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, Thomas Nilsson

10.00 Kaffepaus

10.20
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
Sveriges folkhögskolor, våra organisationer, Fredrik Olén
Ekonomiskt stöd och ersättningar, Karin Karlsson
Kuff - stöd i kvalitetsutveckling, Johanna Winbladh
Schoolsoft, Pär Wallin
Rektorsstöd, Annika Jansson, Bosöns idrottsfolkhögskola, Anna-Karin Raphasha Björnberg, Färnebo folkhögskola, Heli Nordberg Lindell, Stadsmissionens folkhögskola

12.15 Lunch

13.15
Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
Internationellt arbete och Agenda 2030, Lina Remnert och Karin Jacobson
Deltagarrekrytering och SYV, Matilda Hedlund, Sandra Löfstedt och Desirée Widell
Digitalisering (workshop), Pär Wallin och Lars-Göran Karlsson

FSO på Facebook
Utbildningar för lärare och rektorer

15.00 Avslutning