Webbinarium

Hur påverkas folkhögskolorna av Coronapandemin?

Webbinarium kring enkät utskickad av Folkbildningsrådet 2020. Med enkätens resultat som utgångspunkt välkomnades skolledare, styrelser och huvudmän att delta i ett webbinarium i samtalsform med möjlighet att ställa frågor.
Uppdaterad: 28 juni 2021

Webbinariet sändes den 1 april 2020. 

Medverkade gjorde Gerhard Holmgren - RIO, Thomas Nilsson - OFI, Magnus Wetterberg - Folkbildningsrådet samt Karin Karlsson - FSO.

Ladda ner Folkbildningsrådets presentation här >

Se webbinariet i efterhand


Information om webbinariet

Folkbildningsrådet skickade den 26 mars 2020 ut en enkät till skolledare på folkhögskola för att kartlägga hur folkhögskolorna hanterat rekommendationerna till följd av coronaviruset. Detta för att göra en första bedömning kring vilken påverkan dessa rekommendationer haft och kommer att ha på folkhögskolornas verksamhet och ekonomi.

Onsdagen den 1 april kl 10-12 sände Sveriges folkhögskolor (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, Folkhögskoleföreningen inom SKR samt Folkhögskolornas serviceorganisation i samverkan), en livesändning där Magnus Wetterberg från Folkbildningsrådet bjöds in för att presentera och diskutera resultaten från enkäten.

Därefter fanns möjlighet att ställa frågor till närvarande representanter från Folkbildningsrådet, OFI och RIO.

Kontakta info@sverigesfolkhogskolor.se om du har frågor kring webbinariet.