Konferens

Folkhögskolornas Kommunikationskonferens 2021

Den 18-19 mars 2021 hölls årets digitala kommunikationskonferens. Sändningen spelades inte in, men du kan ta del av material, presentationer och andra tips här nedan.
Uppdaterad: 26 mars 2021

Program

Presentationer

John Ekman, Conversionista

Författarsamtal med Melody Farshin

Andris Zvejnieks, Sveriges kommunikatörer

Folkhögskolecase - Hellidens folkhögskola

Case från Sveriges folkhögskolor

Checklistor webbinarium

Annat material

Qiuz från digital AW

Om konferensen

Under konferensens två dagar kunde konferensdeltagarna ta del av bland annat följande innehåll.

Via Sveriges kommunikatörer guidas du genom viktiga frågor att ställa dig vid framtagandet av en kommunikationsstrategi. Utifrån detta får du lära dig en modell för att komma igång och jobba med den!

Erfarenhetsutbyten utifrån att rekrytera lokalt. Du delas in i en grupp med andra vars folkhögskolor har liknande förutsättningar, för att dela erfarenheter kring dessa frågor.

Conversionista, Sveriges största konverteringsteam, delar med sig av hur man med hjälp av data, psykologi och experiment kan förbättra sin webbplats. Dessutom får vi ta del av ett redesignprojekt från utbildningsvärlden som visar på vikten av att jobba datadrivet.

Sveriges folkhögskolor presenterar tre digitala insatser som genomförts under 2020: ett webbutvecklingsprojekt, det Instagrambaserade projektet Drömfabriken och våra erfarenheter av att arrangera webbinarium.

Case från olika folkhögskolor.

På torsdagen avslutar vi så som en konferens sig bör – med en digital AW med quiz!

Frågor?

Kontakta Matilda Hedlund på matilda.hedlund@sverigesfolkhogskolor.se