Konferens 4 nov

Folkhögskoleforum 2021

Varmt välkomna till folkhögskolans egen konferens där alla som är verksamma på en folkhögskola tillsammans genom samtal och reflektion möts för att diskutera och dela erfarenheter.
Uppdaterad: 12 oktober 2021

Folkhögskoleforum 2021

Målgrupp:

Personal på folkhögskola

Tid:

Torsdag den 4 november 2021 kl 08.30-16.00. (programmet startar kl 09.00)

Plats:

Konferensen är ett hybridevent med möjlighet att delta antingen fysiskt på Bryggarsalen, Stockholm eller på distans, via Zoom eller YouTube.

Anmälan:

Anmäl dig eller din folkhögskola via länkarna under rubriken Anmälan och kostnader nedan.

I år fokuserar vi på folkhögskolan som mötesplats. Hur gör vi när vi jobbar inkluderande? Hur skapas de goda samtalen? Finns det olika tillvägagångssätt i olika sammanhang? På olika nivåer? Hur brottas vi med de svåra samtalen? Hur skapar vi utrymme för mångfald i tankar, åsikter och handling? Och vilken betydelse och roll har det i ett framtida samhälle?

Program

Moderator för dagen är Anna Ardin och medverkar i programmet gör bland andra Berit Larsson, grundare av  Kvinnofolkhögskolan, Ruhi Tyson, lektor i pedagogik, Joanna Giota, professor i pedagogik samt Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.

Dessutom träffar vi tidigare folkhögskoledeltagare och får ta del av ett panelsamtal med konferensdeltagare.

Program för dagen presenteras här >

Upplägg

Deltag som folkhögskola. Samla hela skolan för en heldags Folkhögskoleforum på distans! Eller låt personalen deltaga enskilt, bestäm ert eget upplägg själva. En anmälan och en avgift för hela skolan.

I anmälningsformuläret anger ni en kontaktperson samt hur många från skolan som ska delta digitalt på konferensen. En Zoom-länk kommer att skickas ut dagen innan konferensen som sedan får delas med kollegor på den anmälda skolan.

Deltag på plats. Det finns 80 platser tillgängliga för att delta fysiskt på plats på Bryggarsalen i Stockholm. Gäller för både personal vid folkhögskola och externa gäster. Först till kvarn!

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till en kollega vid behov. Vi förutsätter att du som deltar på plats har vaccinerat dig mot Covid-19, eller kan uppvisa ett negativt testresultat. Har du sjukdomssymptom stannar du förstås hemma. 

Deltag digitalt som extern gäst. Även du som inte arbetar på eller är förtroendevald på en folkhögskola, är välkommen att delta digitalt.

Anmälan och kostnader

2 500 kr per folkhögskola som deltar digitalt
Anmäl din folkhögskola här >

490 kr per person för alla som vill delta fysiskt på Bryggarsalen i Stockholm. 
Anmäl dig här >

190 kr för enskild extern gäst som vill delta digitalt. Endast för dig som inte arbetar på eller är förtroendevald på en folkhögskola.
Anmäl dig som extern gäst här >

Årets tema: Folkhögskolan som mötesplats

Varje år möter folkhögskolan över 100 000 unga vuxna i sina kurser och korta program. Dessa deltagare kommer till folkhögskolan med unika erfarenheter, kunskaper, värderingar och kompetenser som i folkhögskolans (bildnings)miljö förädlas, utmanas, omformas och utvecklas tillsammans med andra.

Här finns utrymmet att bli det som ännu inte är formulerat eller uttänkt, att tänka, uttrycka och formulera ett mod som kanske tidigare inte funnits. Att inkluderas i sammanhanget, känna sig värdefull och bildas i mötet med andra.

Årets Folkhögskoleforum vill sätta fokus på vad folkhögskolan innebär som mötesplats idag. Vad betyder det för deltagaren och vad betyder det för folkhögskolan som mötesplats och hur kan folkhögskola som utbildningsform förstås utifrån det?

”På folkhögskola blir du inte något utan någon” är ett känt uttryck som på ett sätt söker fånga aspekter av människosyn och kunskapssyn mer relaterat till deltagarens personliga utveckling snarare än meritering. Den här typen av frågor väcker också tankar till vad folkhögskolan står för, vilka typer av kunskaper och värden är viktiga idag, för den enskilda folkhögskolan och alla som ryms i den.

Frågor?

Kontakta projektledare Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.


Vill du uppleva förra årets Folkhögskoleforum igen kan du göra det här >