Konferens

Folkbildningens forskningsdag 2020 - Tro, hopp och framtid

Varmt välkomna till årets forskningsdag. Årets tema har vuxit fram ur de senaste årets händelser och omställningar och vi är mycket nöjda med dagens medverkande.
Uppdaterad: 28 februari 2021

Folkbildningen har historiskt varit en viktig aktör för demokratins framväxt och organisering. Men på vilket sätt och vilka lärdomar kan vi dra av det just nu? Vår ambition är att belysa framtiden utifrån både tro och hopp och forskning. För vem kommer folkbildningen att vara viktig i framtiden? Hur organiserar vi våra verksamheter och vem styr folkbildningen? På vilket sätt skapar vi inkludering?

Konferensens upplägg

Med anledning av rådande läge kommer årets konferens genomföras i huvudsak digitalt via konferensverktyget Zoom. Länk för deltagare skickas ut via mejl inför konferensen. Vår ambition är dock att skapa möjlighet för nya samtal och diskussioner trots att konferensen sker i annan form är vanligt. Det kommer göras på två sätt.

1. Vi kommer uppmuntra till anordnande av fysiska träffpunkter runt om i landet där ett antal deltagare kan samlas och ta del av de digitala föreläsningarna tillsammans och diskutera med varandra. Mer information om dessa träffpunkter kommer i augusti.

2. I anslutning till föreläsningar och under vissa av eftermiddagens workshops kommer deltagarna delas in i mindre grupper (digitala ”breakout rooms”) för diskussion och reflektioner.

Läs mer om forskningsdagen här >