Konferens

FLiS höstkonferens 2021

Föreningen FLiS - Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan, arrangerar höstkonferens 14-15 oktober 2021.
Uppdaterad: 13 september 2021

Om FLiS

Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan - FLiS ären förening för folkhögskolor som utbildar lärarassistenter i en ettårig heltidskurs på eftergymnasial nivå motsvarande SEQF 5.

Skolorna samverkar för att tydliggöra yrkeskunskaper, kompetenser och förmågor hos en lärarassistent.

Om höstkonferensen 2021

Program (preliminärt)

Torsdag 14 oktober
10.00 Start och fika
10.30 Mingelsamtal - Avstämning från respektive skolor - Problem och möjligheter - SWOT
12.00 Lunch
13.00 Talare: "Vad händer i diskussion om lärarassistenter i svenska skolan" (Inbjuden gäst)
14.00 Presentation av Utbildningsplanens ramar - delar som arbetats fram under vår och
sommar (Ramverksgruppen)
■ Intyg - lokala utbildningsplaner
■ Diskussion om innehåll i kursen och nivåer. Uppföljning av litteraturseminariet i juni.
Fika
Uppföljning efter författarmöte i våras. Vad tänker vi folkhögskolor med utbildningens
innehåll och folkhögskolornas roll i upplägg kring Lärarassistentens handbok .
Författarsamtal på plats tillsammans med Heléne Lind Wallerstedt
17.00 Middag
18.00 Kvällsprogram "Deltagare som utmanar och inspirerar” - En resa runt till olika lärarassistentutbildningar


Fredag 15 oktober
Frukost
8.30 Rapport från FSO och Folkbildningsrådet och SEQF arbetet.
Om SEQF - Jonas Svensson MYH.
10.00 fikasamtal
10.30 "Att få en SEQF certifiering".
■ Direktrapport folkhögskola som på egen hand vill SEQF certifiera sin
fritidsledarutbildning svårigheter och möjligheter.
■ Kvalitetssäkring i relation till SEQF. Mål och uppföljning vad lovar vi och hur kan vi
mäta det. " Självvärdering, kamratvärdering och myndighetskontroll" - Diskussion.
12.00 Lunch
13.00 Strategiskt arbete för Lärarassistent yrket - hur jobbar vi lokalt - regionalt - nationellt?
Återkoppling till SWOT-arbetet. (Marknadsföringsgruppen)
14.00 Forskning på folkhögskola - Anna Agantyr på Glokala folkhögskolan har blivit antagen
till forskarplats på Linköpings universitet. Hon samtalar med oss om sina tankar och
funderingar.
15.00 Avslut och fika

Kontakt

För mer information, kontakta FLiS ordförande Ulrika Knutsson på ulrika.knutsson@asafolkhogskola.se eller 070-6408452.

Läs mer om FLiS här.

Ansök om medlemskap i FLiS här.

Arrangör

Bild på pennor bredvid texten FLiS i grönt.