Konferens

Estet- och kulturutbildningar på folkhögskola

Varmt välkommen till en konferens om estet- och kulturutbildningar på folkhögskola. Föreläsningar och tillfälle för gruppsamtal om utmaningar och utvecklingsbehov på folkhögskolans utbildningar med estetisk och kulturell inriktning.
Uppdaterad: 10 juni 2021

Filmer från dagen

Filippa Millenberg, tidigare folkhögskollärare och numera forskare vid Linköpings universitet, speglade folkhögskolornas kulturutbildningar utifrån uppdraget att öka deltagarnas kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Anders Vestergård, lärare och biträdande rektor på Fridhems folkhögskola med ansvar för särskilda kurser, delade med sig av sina erfarenheter om arbete med inkludering.

Moderatorer var Per Olof Sahlberg, senior skolledare på Gotlands folkhögskola och Johanna Winbladh, Sveriges folkhögskolor.

Program

8.45 Digital incheckning och mingel

9.00 Varmt välkomna till konferensen!

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Regeringsproposition 2013/14:172

Hur lyckas folkhögskolorna, och i synnerhet kulturutbildningarna, med detta uppdrag?
Filippa Millenberg, tidigare folkhögskolelärare och numera folkhögskoleforskare vid Linköpings universitet inleder dagens första samtalspass.

9.40 Workshop- gemensam diskussion och samtal i mindre grupper
Vilka är de samtida och framtida utmaningarna för folkhögskolans estet- och kulturutbildningar?

Ladda ner redovisning av gruppdiskussionerna från Padlet (pdf) >

10.15 Paus

10.40 Är folkhögskolans kulturutbildningar till för alla?
Anders Vestergård, lärare och biträdande rektor på Fridhems folkhögskola med ansvar för särskilda kurser, delar med sig av sina erfarenheter av arbete med inkludering.

Workshop- diskussion och samtal i mindre grupper
Vad menar vi med inkluderande utbildning och hur arbetar vi med inkluderande utbildning i praktiken? Inventering av best practice i grupperna.

Ladda ner redovisning av gruppdiskussionerna från Padlet (pdf) >

11.45 Avslutning
Återsamling och kort återkoppling till gruppdiskussionerna med Johanna och Per Olof. Varför behövs folkhögskolornas kulturutbildningar i det svenska utbildningsutbudet?

Ladda ner en bild som visar svaren på Mentimeterfrågan >

Kontakt

Per Olof Sahlberg
per_olof.sahlberg@edu.gotland.se