Webbinarium

Digital Folkbildarfrukost - ViMåstePrata

Vid en digital folkbildarfrukost den 23 september 2020 undertecknade ViMåstePrata deklarationen för en stark demokrati. #ViMåstePrata startar upp igen. Hédi Fried hälsar att hon är glad för det. "Ingen skall behöva gå igenom det jag upplevt om vi kan behålla demokratin."
Uppdaterad: 23 september 2020

Hedi

Vi skriver nu under Kommittén Demokrati 100 års viktiga deklaration för en stark demokrati. Vi kombinerar detta med en live-sänd Folkbildarfrukost om demokratiska samtal.

  • Vilka är de viktigaste faktorerna för att trygga en stark demokrati i Sverige? Hur arbetar Kommittén Demokrati 100 år med det? 
  • Vad kommer #ViMåstePrata att arbeta med 2020-2021? "Medlen är avsedda för verksamhet som når ut i hela landet, som bedrivs i samverkan mellan flera studieförbund och folkhögskolor och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft." Vad ska vi göra? Hur?
  • Hur arbetar folkbildningen för demokratin?

Medverkande: 

Peter Örn, ordförande Kommittén Demokrati 100 år
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
Gerhard Holmgren, generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet
Ann-Katrin Persson, styrelseordförande Studieförbunden 

Webinarielänk skickas ut efter anmälan och innan eventet. Kontakta jonas.joelson@studieforbunden.se vid frågor.

Länkar: 

https://vardemokrati.se/

https://vardemokrati.se/deklaration/ 

https://www.vimasteprata.org/