Webbinarium 22 okt

Det professionella samtalet - vad innebär det?

Under hösten anordnas tre webbinarier för dig som arbetar med frågor kring studievägledning, behörighetsmodellen och studieplanering på folkhögskola. Detta är det första tillfället.
Uppdaterad: 27 september 2021

Det professionella samtalet - vad innebär det?

Målgrupp:

Administratörer, Lärare, Rektorer, SYV

Tid:

Fredag den 22 oktober kl 10-12

Plats:

Online via Zoom

Anmälan:

Du deltar kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 20 oktober.

Anmäl dig här

Det professionella samtalet - vad innebär det? Och hur kan jag fortsätta utveckla mitt samtal i mötet med andra i arbetet på folkhögskola?

Med Aino Collmar.

En inspirationsföreläsning kring lösningsbyggande tankesätt, samtalsmetodikens grunder samt bemötande, empati och makt. 

Aino Collmar MS Edu. Universitetsadjunkt undervisar vid Stockholm Universitet i samtalsmetodik i  den fristående kursen Professionella samtal I och inom Studie-och yrkesvägledarprogrammet.

Aino har ett förflutet som vägledare, projektledare och chef och delar med sig av sin erfarenhet av samtal i olika kontexter i föreläsningen.