Workspace

Arbeta inkluderande med digitala verktyg

FSO bjöd in till en tvådagarskurs med teoretiskt och praktiskt arbete, för att öka kompetensen att arbeta inkluderande för kursdeltagare med speciella behov, i arbetet som folkhögskollärare. Håll utkik våren 2020 efter nästa Workspace!
Uppdaterad: 18 oktober 2019

Bilder från Workspace


Innehåll

Hur kan digitala verktyg på olika sätt stötta kursdeltagare med kognitiva utmaningar i skolvardagen?

Med utgångspunkt i pedagogik och mångårig gemensam erfarenhet delar Joanna Lundin och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande pedagoger, med sig kring utmaningar och möjligheter.

De talar bland annat om vad NPF och kognitiva utmaningar innebär, hjärnans funktion samt den fysiska och digitala lärmiljön. Joanna och Patricia ger dig konkreta tips på hur du kan använda digitala verktyg för att kompensera för kognitiva brister.

I vårt Workspace för folkhögskollärare delar de med sig av sina kunskaper och stöttar oss när vi hittar nya sätt att använda digitala verktyg som stöd i vår undervisning. Något som underlättar lärandet för alla, men främst för de med speciella svårigheter och behov.

Dag 1

Föreläsarna Joanna och Patricia delar erfarenheter och presenterar olika verktyg. Tillsammans med dem prövar vi sedan verktyg i workshops under eftermiddagen. Verktyg som vi sedan själva kan välja bland och få stöd för att använda direkt i eget kursupplägg inför hösten.

Dag 2

Arbetar vi i workshops med att lära oss verktygen vi vill använda i vårt eget arbete. Vi gör praktiskt arbete så att vi kan börja använda nya verktyg i de egna rutinerna och undervisningen. Andra dagen arbetar vi tillsammans med handledning från bland annat Ann-Sofie Blom, folkhögskollärare och specialpedagog.

Kursledare 

Ulrika Knutsson - lärare Åsa folkhögskola
Lars-Göran Karlsson - FSO
Ann-Sofie Blom - specialped. på Åsa folkhögskola

Kontakt

För mer information kontakta Ulrika Knutsson, 070-640 84 52, eller ulrika.knutsson@gmail.com.