Utbildning

Allmän kurs i utveckling

Allmän kurs i utveckling är en fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna får hjälp med att omsätta teorin i praktiken på sina egna folkhögskolor.
Uppdaterad: 19 december 2019

Målgrupp

Erfarna lärare som undervisar vid Allmän kurs på folkhögskola.

Intresseanmälan för 2020/21

Är du redan nu intresserad av nästa kursomgång 2020/21, gör en anmälan här >

Kursinformation om 2019/20

Kursen innehåller tre träffar, förlagda på en folkhögskola. Erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur varvas med gruppdiskussioner och workshops.

Läs mer om behörighet, ansökan, kostnader med mera under praktisk kursinformation.

Kursinbjudan som pdf.

Sammanfattning av kursinnehåll

Kursen innehåller metoder för att utveckla det pedagogiska arbetet. Möjlighet att arbeta tillsammans med andra lärare för att prova begrepp, teorier och modeller. Föreläsningar inom folkbildning, pedagogik och ungdomsforskning. Folkhögskolans pedagogiska historia, en fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa. Bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning.

Läs mer information om kursinnehåll och föreläsare i urval.

Artiklar och filmer

Här kan du ta del av artiklar och filmer från tidigare kursomgångar. 

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83