18 mars- 20 mars

Konferens för kuratorer: Hur orka hjälpa?

Konferens för kuratorer, internatföreståndare och deltagarstödjare på Sveriges folkhögskolor. Fokus kommer att vara att ta hand om sig själv i sin yrkesroll och organisera sitt arbete på bästa sätt.