12 mars

Gemensamt årsmöte för OFI/Fhf

Gemensamt årsmöte för OFI och Fhf den 12 mars 2021. Inbjudan och kallelse skickas till alla regionägda folkhögskolor.

Gemensam uppstart med inspel från bland annat Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet och Karin Karlsson, verksamhetschef på Folkhögskolornas serviceorganisation.

Samtal och diskussioner om aktuella frågor för de offentligägda folkhögskolorna. Därefter separata årsmötesförhandlingar för respektive organisation.

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisaion, OFI >

Till Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf >