5 mars- 6 mars

Fortbildning Agenda 2030

I år satsar FSO på ett utökat fortbildningsarbete kring Agenda 2030 på folkhögskolor.

Två fortbildningsdagar genomförs den 5-6 mars och ytterligare en fortbildningsdag planeras till den 28 april.

Läs mer om arbetet med Agenda 2030 här >