17 november

Folkbildningsrådets representantskap

På representantskapet ses ombud från Folkbildningsrådets medlemsorganisationer. Folkhögskolorna representeras av RIO och OFI/Fhf.

Här beslutas bland annat om vilken budget Folkbildningsrådet ska ha, vilka som ska sitta i styrelsen samt hur verksamheten ska se ut kommande år.

Läs mer om vad representantskapet är >