Studie- och yrkesvägledning och interkultur - om att möta och mötas

Utveckla din kunskap om interkultur och interkulturellt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledningen. Kursen är en seminarieserie med föreläsningar, workshops och praktiska övningar som syftar till att öka kunskap om interkultur i studie- och yrkesvägledningen, dela erfarenheter samt bygga nätverk.
Uppdaterad: 20 mars 2023

Anordnare

Skolverket

Målgrupp

Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer.

Innehåll och upplägg

Kursträffarna ger dig möjlighet till diskussionstillfällen utifrån presentationer av olika teman, forskning och litteratur. Träffarna bygger på varandra och mellan seminarietillfällena kommer du att få uppgifter så att du kan pröva och öva i din yrkespraktik.

Kursen tar utgångspunkt i forskning inom kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen här (nytt fönster).