Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Du får en översikt av teorier, metoder och verktyg för att reflektera, analysera och förstå studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv.
Uppdaterad: 8 september 2022

Anordnare

Skolverket

Innehåll och upplägg

Öka din medvetenhet kring interkulturalitet. Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.

Kursen har ett processinriktat arbetssätt och bygger på deltagarnas egna erfarenheter och praktiker. Under kursens gång får deltagarna möjlighet till webbaserade verksamhetsnära diskussionstillfällen kopplade till kurslitteraturen.

Kursen tar utgångspunkt i kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen här.