Digital baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Denna kurs vänder sig främst till dig som är ny studie- och yrkesvägledare på folkhögskola. Men innehållet är relevant även för ledning, administratörer och annan personal på folkhögskola som kommer i kontakt med behörighetsfrågor.
Uppdaterad: 20 mars 2023

Upplägg

Utbildningen består av 11 filmer indelade i fem delar. Filmerna är cirka 5-10 minuter långa. 

Frågedokument

Till fyra av filmerna finns dokument med frågor att ladda ner och fundera över eller diskutera tillsammans med kollegor.

Till den digitala baskursen >