Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola 30 hp

För verksamma skolledare vid folkhögskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.).
Uppdaterad: 20 mars 2023

Anordnare

Karlstad universitet på uppdrag av Sveriges folkhögskolor och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Innehåll

Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning som ger 30 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Innehållet i utbildningen är jämförbart med de två avslutande åren i det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. 

Utbildningen är upplagd som tre kurser om vardera 10 hp och löper parallellt under fyra terminer.

Mer om utbildningen

Mer information om utbildningen finns på Karlstads universitets webbplats >