Att leda utbildning på folkhögskola

Utbildningen vänder sig till dig som är kursföreståndare, linjeledare eller lärare som vill bli skolledare på folkhögskola.
Uppdaterad: 1 juni 2022

Anordnare

Karlstads universitet

Innehåll

Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål.

Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Karlstads universitets webbplats.