Praktisk kursinformation

Uppdaterad: 18 maj 2022

Kursträffar

Kursen innehåller fyra träffar varav två är på en folkhögskola. Däremellan möts vi under en nätbaserad utbildningsdag och avslutningsvis anordnas en fysisk heldagsträff.

Mellan kursträffarna kommunicerar vi på lärplattformen Lisam, där du deltar i gruppdiskussioner och hittar allt material och information. Den nätbaserade dagen genomförs som videokonferens via Zoom.

Kursledning

Kursledare är professor Per Andersson och universitetslektor Anders Hallqvist från Linköpings universitet.

Ett antal föreläsare från avdelningen för Pedagogik och vuxnas lärande vid LiU medverkar och ger sina perspektiv på folkhögskolans yrkesutbildning.

Kostnad

Kursavgift för kursomgången 2022/2023 är 14 900 kr (ingen moms tillkommer). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer.

Behörighet och ansökan

Kursen vänder sig till dig med erfarenhet av pedagogiskt arbete på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser. För det fortsatta utvecklingsarbetet på den egna folkhögskolan är det positivt om två personer från samma skola går fortbildningskursen.

I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina erfarenheter av yrkesutbildning på folkhögskola samt vilka förväntningar du har på kursen.

Ansökan inför nästa kursomgång hösten 2022 öppnar inom kort.