Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola, 7,5 hp

Från och med hösten 2020 kan du läsa kursen Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola vid Linköpings universitet. Kursen har specialpedagogisk inriktning och ger 7,5 hp.
Uppdaterad: 24 augusti 2020

Anordnare

Linköpings universitet.

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom folkhögskola och som tillsammans med andra vill ta dig an och diskutera olika frågor som rör diagnoser, funktionsnedsättningar och funktionshinder. Vi samtalar om hur vi som arbetar inom folkhögskolan kan möta utmaningar kopplade till detta. 

Många är ovana vid att prata om specialpedagogik och samtidigt finns på våra folkhögskolor en stor erfarenhet av att arbeta med grupper av människor som i bagaget har en mångfald av olika livserfarenheter. Vi har därför skapat en kurs som tar till vara både forskningsbaserad kunskap och den kunskap som redan finns på landets folkhögskolor. Tillsammans söker vi efter ett förhållningssätt och ett arbetssätt som stämmer med de värderingar och synsätt som kännetecknar folkbildningen.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Linköpings universitets webbplats.