Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola, 7,5 hp

I denna kurs bearbetar vi gemensamt olika frågor som handlar om hur vi kan inkludera kursdeltagare med olika funktionsvariationer och funktionsnedsättningar i undervisning på folkhögskola. Kursen har specialpedagogisk inriktning och ger 7,5 hp.
Uppdaterad: 6 maj 2022

Anordnare

Linköpings universitet.

Innehåll

 

Många är ovana vid att prata om specialpedagogik och samtidigt finns på våra folkhögskolor en stor erfarenhet av att arbeta med grupper av människor som i bagaget har en mångfald av olika livserfarenheter. Vi har därför skapat en kurs som tar till vara både forskningsbaserad kunskap och den kunskap som redan finns på landets folkhögskolor. Tillsammans söker vi efter ett förhållningssätt och ett arbetssätt som stämmer med de värderingar och synsätt som kännetecknar folkbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom folkhögskolan och vill orientera dig i det specialpedagogiska fältet.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Linköpings universitets webbplats.