Praktisk kursinformation

Kursen innehåller fyra träffar varav två är förlagda till Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Däremellan sker en träff på distans under en nätbaserad utbildningsdag. Avslutningsvis anordnas en heldagsträff på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Uppdaterad: 18 maj 2021

Kursträffarna innehåller föreläsningar och seminarier från föreläsningar och kurslitteratur med gruppdiskussioner och övningar inom och bortom den egna praktiken.

Kurstillfällen

  • 15-16 nov 2021 Nordiska folkhögskolan i Kungälv
  • 3 feb 2022, distansträff
  • 16-17 mars 2022, Nordiska folkhögskolan i Kungälv
  • 17 maj 2022, Kvinnofolkhögskolan, Göteborg

Kursledning och medverkande

Kursledare är Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Söderman är även docent i musikpedagogik vid konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och ledamot i Folkbildningsrådets styrelse.

Övriga medverkande i urval

Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkansfrågor vid Konstnärliga fakulteten, tidigare lektor vid Musikhögskolan i Göteborg.

Sven-Eric Liedman, författare, kulturskribent och professor emeritus i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Lena Willemark, sångare, riksspeleman och kompositör och hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Kostnad

Kursavgift för en deltagare är 13 900 kr (ingen moms tillkommer). Kostnad för resa, logi och litteratur tillkommer.

Behörighet och ansökan

Kursens vänder sig främst till dig som är yrkesverksam lärare på en estetisk folkhögskolekurs. För att tillgodose dig kursens innehåll är det bra om du har varit yrkesverksam på folkhögskola under minst två år.

I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina erfarenheter av undervisning på estetiska kurser på folkhögskola samt vilka förväntningar du har på kursen. Ansök senast den 20 september 2021.

Ansök genom att fylla i detta ansökningsformulär >