Estetiska uttryck och kreativa metoder, 4 hp

En utbildning för dig som i ditt arbete möter ungdomar och vuxna och som ser värdet av, och möjligheten i estetiskt lärande.
Uppdaterad: 17 november 2021

I utbildningen kommer vi att jobba med olika estetiska uttryck och metoder som kan användas i undervisningssammanhang och andra lärsituationer. Du kommer att få pröva på bildteater och forumspel. Du kommer också att få lära dig mer om, och testa på att uttrycka dig genom bild, textilt skapande och muntligt berättande. I utbildningen kommer vi även att diskutera genus och mångfald i relation till estetiska lärprocesser.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som, i olika sammanhang och forum, möter och arbetar med vuxna eller ungdomar.

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen omfattar tre tillfällen och ges på lördagar under våren 2022. Vi börjar klockan 9.30 och avslutar 16.45. Undervisningen sker på Campus Norrköping som ligger en kort promenad från Centralstationen. Utbildningen kräver aktiv närvaro.

Innehåll

I utbildningen kommer vi att gestalta och aktivt pröva på olika estetiska uttryck såsom drama, bildteater, forumspel, textilt skapande och bild.

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 4 hp och examineras genom gestaltande redovisning och portfolio. Efter godkänt resultat erhålls kursbevis.

Praktisk information

Plats: Campus Norrköping
Pris: 6 500 kr per deltagare, exklusive moms
Mer information och anmälan: Kursens egen webbplats >

Arrangör

Linköpings universitet, www.liu.se