Praktisk kursinformation

Praktisk information om kommande kursomgång vad gäller utformning och omfattning, behörigheter, ansökan till kursen samt kostnad.
Uppdaterad: 21 september 2022

Utformning och omfattning

Kursen omfattar normalt tre träffar varav två är förlagda på en folkhögskola och en på distans. Under de dagarna kombineras erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur med gruppdiskussioner och övningar.

Kursens tre teman 

  • Bildning, kursutveckling och folkhögskolans identitet
  • Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald
  • Mångfald, motivation och bildning i ett utvecklingsperspektiv

Under kursens gång arbetas parallellt med utvecklingsområden i den egna professionen och på Allmän kurs. Kursen genomförs i samverkan med Örebro Universitet och omfattas av 7,5 hp. För kursen finns både valbar och obligatorisk litteratur. 

Genom lärplattformen Blackboard finns möjlighet att delta i gruppdiskussioner och information mellan träffarna. Blackboard används även för inlämningsuppgifter och annat material för träffarna.

Behörighet

Kursen vänder sig till dig som har minst två års erfarenhet av pedagogiskt arbete på Allmän kurs och som för närvarande är anställd på en folkhögskola. Vi ser det som en fördel om två lärare från varje skola ges möjlighet att gå kursen.

Kostnad

Preliminär kursavgift för en deltagare 2023/2024 är 14 900 kr (ingen moms tillkommer). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer.

Kursen är subventionerad av Sveriges folkhögskolor.