Kursinnehåll 2021/2022

Våren 2022 avslutades den femte kursomgången av Allmän kurs i utveckling. Kursen är till för engagerade lärare som tillsammans med andra vill utveckla sin profession samt fördjupa sig i pedagogik och didaktik för folkhögskola och mångfaldiga deltagargrupper.
Uppdaterad: 21 september 2022

Kursens tre teman 2021/22

  • Bildning, kursutveckling och folkhögskolans identitet
  • Pedagogiska undervisningsprocesser för mångfald
  • Mångfald, motivation och bildning i ett utvecklingssperspektiv

Med dessa teman som utgångspunkt görs kunskapsfördjupningar utifrån kurslitteratur, föreläsare samt de viktiga erfarenheter som du i rollen av lärare på Allmän kurs bär med dig. Genom det kollektiva lärandet skapas ny förståelse och nya begrepp inom pedagogik och didaktik att prova mot den egna praktiken på Allmän kurs.

Föreläsare i urval 2021/22

Anders Burman, professor i idéhistoria, Institutionen för historia och samhällsstudier vid Södertörns högskola.

Berit Larsson, grundare av och lärare på Kvinnofolkhögskolan, speciallärare och genusforskare vid Göteborgs Universitet.

Kim Plunteman, tidigare deltagare på folkhögskola, dyslexiinformatör och blivande redovisningskonsult.

Joanna Giota, professor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. 

Joel Hedegaard, lektor vid institutionen för psykologi och pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Encell.

Martin Hugo, lektor vid institutionen för psykologi och pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Encell.

Ruhi Tyson, lektor i pedagogik på IDP och på Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan i Bromma.

Signild Håkansson, tidigare lärare och rektor på Kävesta folkhögsskola samt handläggare för statsbidragsfrågor på folkhögskola på Folkbildningsrådet.