Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, samt Örebro universitet.
Uppdaterad: 21 september 2022

Sam Paldanius, Örebro universitet, är examinator för kursen. 

Ambika Hansell Ek, RIO, och Karl-Magnus Eklund, Skurups folkhögskola, är processledare under kursen.

Kontakt

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83