Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan samt Örebro universitet.
Uppdaterad: 5 januari 2022

Sam Paldanius (Örebro universitet) är examinator för kursen. 

Ambika Hansell Ek (RIO) och Karl-Magnus Eklund (Skurups folkhögskola) är processledare under kursen.

Kontakt

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83