Deltagarröster om kursen

Läs artiklar om och se filmer där tidigare deltagare berättar om vad kursen inneburit för dem. Här samlar vi det som publiceras om kursen.
Uppdaterad: 5 januari 2022

Frukostseminarium

Frukostseminarium i samarbete med #vimåsteprata om "Att göra demokrati" från kursomgången 2020/21.

Medverkande är lärarna Anna Vormisto, Stefan Gunnarsson, Eva Carnstedth Wahnström och deltagaren Natalie Åhlin, som genomfört övningen.

Sam Paldanius från Örebro universitet ger en introduktion till demokrati i undervisning samt bildningsdidaktik på folkhögskola. Johanna Winbladh och Ambika Hansell Ek modererar samtalet.

Se frukostseminariet i efterhand här >

Intervju från Allmän kurs i utveckling 2019/2020

Intervju med läraren Ulla Raslöv och processledarna om kursomgången 2019/2020:

"Det är en fröjd att fortbilda sig med andra" >

Artikelserie och reportage

I tre delar följer vi lärarna Marina Johansson och Martin Wikström som går fortbildningen Allmän kurs i utveckling 2018/2019. 
Del 1: Pedagogiskt credo och utmaningar att ta med sig hem >

Del 2: En dag på Allmän kurs i utveckling - Marina och Martin delar med sig i dagboksform.

Del 3: Filmklipp (7 minuter): "Fått tid att prata väldigt konkret om vad som händer i klassrummet" >

Läs Tidningen Folkhögskolans reportage om Allmän kurs i utveckling: Här får lärare i allmän kurs verktyg att möta nya målgrupper >