Deltagarröster om kursen

Läs artiklar om och se filmer där tidigare deltagare berättar om vad kursen inneburit för dem. Här samlar vi det som publiceras om kursen.
Uppdaterad: 21 september 2022

Filmklipp

Allmän kurs-lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sammanfattar fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling. De delar med sig av starka intryck och utmaningar, reflektioner och erfarenheter från de tre kurstillfällena.

 

Reportage

Läs Tidningen Folkhögskolans reportage om Allmän kurs i utveckling: Här får lärare i allmän kurs verktyg att möta nya målgrupper >

Frukostseminarium

Frukostseminarium i samarbete med #vimåsteprata om "Att göra demokrati" från kursomgången 2020/21.

Medverkande är lärarna Anna Vormisto, Stefan Gunnarsson, Eva Carnstedth Wahnström och deltagaren Natalie Åhlin, som genomfört övningen.

Sam Paldanius från Örebro universitet ger en introduktion till demokrati i undervisning samt bildningsdidaktik på folkhögskola. Johanna Winbladh och Ambika Hansell Ek modererar samtalet.

Se frukostseminariet i efterhand här >

Intervju från Allmän kurs i utveckling 2019/2020

Intervju med läraren Ulla Raslöv och processledarna om kursomgången 2019/2020:

"Det är en fröjd att fortbilda sig med andra" >