Lärare framför whiteboard och rygg på deltagare
Fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisat minst två år på Allmän kurs.

Allmän kurs i utveckling

Fortbildning för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna ges möjlighet att omsätta teorin i praktiken på sina egna skolor. Fokus ligger på kollektivt lärande och vissa av kursens träffar är förlagda på en folkhögskola.
Uppdaterad: 21 september 2022

Målgrupp

Du som är en erfaren lärare och undervisat minst två år på Allmän kurs.

Intresseanmälan till kursen

Senaste kursomgången avslutades våren 2022. Nästa kursomgång planeras att starta hösten 2023. Du kan redan nu göra en intresseanmälan inför kommande kursomgång genom att fylla i detta formulär:

Fyll i din intresseanmälan här (nytt fönster) >

Kursinformation 

Under kursens gång får du ta del av folkhögskolans pedagogiska historia, fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa.

Kursen innehåller tre träffar, varav två är planerade att bli förlagda på en folkhögskola och en på distans. Erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur varvas med gruppdiskussioner och övningar. 

Läs mer om behörighet, ansökan, kostnader med mera under praktisk kursinformation.

Föreläsningar om bildning, pedagogik och didaktik för undervisning av mångfaldiga målgrupper.

Du får även tillfälle att diskutera bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning.

Läs mer information om kursinnehåll och föreläsare i urval.

Deltagarröster om kursen

Röster från tidigare deltagare:

"Att träffa andra från andra folkhögskolor är mycket givande. Att prata med dem om hur de jobbar och kunna jämföra arbetssätt. Att få titta på sin egen undervisning lite utifrån att i ifrågasätta sig själv".

"Glädjen i att tvingas tänka nytt"

"En mycket givande utbildning och jag kommer att rekommendera den till mina andra kollegor på Allmän kurs".

Här kan du ta del av artiklar och filmer från tidigare kursomgångar. 

Anordnare

Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan, samt Örebro universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Ambika Hansell Ek, RIO

ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83

Karl-Magnus Eklundh, Skurups folkhögskola

Karl-magnus.eklundh@skurupsfolkhogskola.se
 0411-55 89 24