Validering i praktiken 7,5 hp

Validering i praktiken är en kurs som ger deltagarna en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.
Uppdaterad: 5 januari 2022

Anordnare

Linköpings universitet >

Innehåll

Kursen tar upp valideringsprocessens olika delar, bland annat kartläggning och bedömning, ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Den är relevant för personer som arbetar med validering i olika sammanhang, som yrkesutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling.

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Linköpings universitets webbplats >