Mänskliga rättigheter och demokrati

FSO erbjuder tillsammans med Ordfront fortbildning i mänskliga rättigheter och demokrati för folkhögskolornas personal.
Uppdaterad: 5 januari 2022

FSO har tillsammans med Ordfront de senaste åren utbildat personal vid folkhögskolor i frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati. I coronapandemins spår sätts ytterligare fokus på den utmaning som de mänskliga fri- och rättigheterna står inför när många demokratier i världen är på tillbakagång, jämställdhetsfrågor får stå tillbaks och faktaresistensen ökar.

Innehåll

Goda kunskaper i vad mänskliga rättigheter är, var de kommer ifrån, hur rättighetsregelverket ska tolkas och principer användas, är avgörande för att möta människor på ett rättighetsbaserat sätt – och för att kunna argumentera mot ickedemokratiska synpunkter.

Kursen blandar föreläsningar med interaktiva samtal, övningar och diskussioner för att ta vara på folkhögskolornas erfarenheter. Vi lyfter aktuella samhällsfrågor och ger dem ett rättighetsperspektiv.

Läs mer om kursen i detta dokument (pdf) >

Kostnad

Kursen är subventionerad av FSO och folkhögskolorna betalar 5 000 kr för en fortbildning samt resor, mat och eventuellt boende för föreläsarna. Flera folkhögskolor kan gå ihop och få fortbildningen tillsammans och då dela på kostnaderna.

Kontakt

Kontakta Lina Remnert, lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se, för anmälan samt mer information.