Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Kort kurs på Liljeholmens folkhögskola. Fokus ligger på att ge viktiga redskap till att våga ge sig in i det svåra samtalet. Vår förhoppning är att du återvänder till din skola med nytt mod att stödja och samtala med ungdomar.
Uppdaterad: 5 januari 2022

Anordnare

Liljeholmens folkhögskola >

Innehåll

Då den psykiska ohälsan bland unga ökar blir det än mer viktigt att vi som vuxna är uppmärksamma på ungdomar som inte mår bra och tar deras varningssignaler på allvar. Hur bemöter vi barn och unga med psykisk ohälsa?

Kursen riktar sig främst till lärare och övrig skolpersonal, men även till alla andra som i sitt yrke möter ungdomar.

Detta är en kurs som ger dig:

  • ökad förståelse för vad psykisk ohälsa är
  • redskap att i ett tidigt stadium se ungdomar som mår dåligt
  • introduktion i samtalskonst och praktiska övningar
  • verktyg i samtalet
  • suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk
  • litteraturtips för fortsatta studier

Mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen på Liljeholmens folkhögskolas webbplats >