Webbinarium 15 jun

Workshop om demokratistärkande verktyg

Forum för levande historia välkomnar dig som arbetar inom folkbildningen att bidra med tankar och synpunkter på det verktyg som under 2023 tas fram av Skolverket och Forum för levande historia.
Uppdaterad: 17 maj 2023

Praktisk information

Målgrupp:

Personal på folkhögskola, Personal på studieförbund

Tid:

Torsdag den 15 juni kl 14.30-16.00

Plats:

Digitalt på Zoom

Anmälan:

Sista anmälningsdag är 12 juni.

Anmäl dig här

Forum för levande historia och Skolverket har fått i uppdrag att ta fram ett verktyg för arbete med demokratistärkande arbete som utgår från en norsk modell som kallas Dembra (Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och odemokratiska attityder.). Verktyget riktar sig till alla utbildningsformer inklusive folkbildningen. Målet är att ta fram ett digitalt processtöd och en resursbank, som stödjer ett systematiskt demokratiarbete utifrån de egna behoven och som involverar allt från deltagare till ledning.

Pilotprojekt med tre folkhögskolor

Forum för levande historia genomför just nu ett pilotprojekt tillsammans med tre folkhögskolor och eventuellt startar snart ett pilotprojekt tillsammans med ett studieförbund. Folkbildningsrådet, Demokratisatsningen ViMåstePrata och Sveriges folkhögskolor är med i det nationella demokratinätverk som Forum för levande historia driver. Vi samverkar också med myndigheterna kring frågor som rör folkbildningens medverkan i det här uppdraget.

Digital workshop för folkbildare

Myndigheterna vill nu testa och diskutera innehållet i verktyget med folkbildare inom folkhögskolor och studieförbund – lärare, cirkelledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsansvariga. De bjuder in till en digital workshop den 15 juni kl 14.30 -16.00.

Vi hoppas att du har möjlighet att vara med och bidra med dina erfarenheter och kunskaper!

Kontakt

Frågor besvaras av pontus.wallin@levandehistoria.se, projektledare på Forum för levande historia.

Arrangör

Forum för levande historia, https://www.levandehistoria.se