Webbinarium

Var med och skapa en ny basutbildning i medie- och informationskunnighet (MIK)

Syftet med utbildningen är att stärka personal inom folkbildningen i grundläggande MIK-kunskaper så att dessa vid behov kan diskutera, utbilda och främja medie- och informationskunnighet i möten med den egna professionens målgrupper.
Uppdaterad: 22 november 2023

Statens medieråd och nätverket MIK Sverige tar fram en basutbildning för vidareförmedlande målgrupper inom folkbildningen med fokus på att tydliggöra och förklara vikten av medie- och informationskunnighet - inte minst ur ett demokratiperspektiv där dessa kunskaper och förmågor är en förutsättning för att kunna vara en delaktig medborgare.

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar bland annat om att:

  • förstå mediernas roll i samhället,
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information,
  • kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och sammanhang.

 

Nu har du möjlighet att delta vid pilottillfället! 

Efter en föreläsningsdel kommer vi att ha en del för reflektion och diskussion där vi vill ta tillfället i akt för att höra era tankar kring utbildningens innehåll och upplägg.

Vi ser fram emot att få träffa er!

Johanna och MIK- kansliet